Ballagási idézetek

"Ami fél, azt el ne fogadd,
 Egészet akarj, és egészet adj!"
                     (Ady)
 

"Úgy élj a jelenben, hogy
               megbánás nélkül
         gondolhass a múltra."
                    (Ady)
 

"Mi mindig,
 mindenről elkésünk.
 Késő az álmunk,
 a sikerünk
 szívünk, nyugalmunk, ölelésünk
 Mi mindig mindenről elkésünk."
                  (Ady)
 

"Bár zord a harc,
 megéri a világ
 Ha az ember
 az marad, ami volt;
 Nemes, küzdő, szabadlelkű diák."
                         (Ady)
 

"A szárny megnőtt üresen áll a fészek
 Csak álom volt a szép diákvilág
 S mint a fecske alkonyati szélben
 Ma szárnyat bont egy sereg diák."
                         (Ady)
 

"Nem kívánom senkitől,
 hogy csodás dolgot tegyen,
 de joggal elvárom mindenkitől,
 hogy mindig ember legyen."
                       (Ady)
 

"Nem hal meg az, ki milliókra költi
 Dús élete kincsét, ámbár napja múl,
 Hanem lezárva ami benne földi,
 Egy éltető eszmévé finomul,
 Mely fennmarad és nőttön no tiszta fénye,
 Amint időben, térben távozik,
 Melyhez tekint fel az utód erénye:
 óhajt, remél, hisz és imádkozik."
                             (Arany János)
 

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség
 Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,
 Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
 Ember lenni mindég, minden körülményben."
                        (Arany János)
 

"Útjaink százfelé válnak,
 De szívünk egy célért dobog,
 Nekivágunk a küzdelmes mának,
 És épít karunk egy szebb holnapot..."
                 (Arany János)
 
"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
 Ember lenni mindig, minden körülményben."
                            (Arany János)
 

"Mindenik embernek
 a lelkében dal van
 És a saját lelkét
 hallja minden dalban
 És akinek szép a lelkében az ének
 Az hallja a mások énekét is szépnek"
                      (Babits Mihály)
 

"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
 Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj.
 Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
 Mint a nyíl s zuhogó patak."
                    (Berzsenyi Dániel)
 

"Életünk termése szolgálja hazánk dicsőségét!
 Mi vagyunk az aranyló, hullámzó búzatábla,
 mi vagyunk az eljövendő ország magvetése.
 S szeretnénk részeseivé lenni annak a világnak,
 amelyet betölt nemzetünk dicsősége."
              (Meditáció a 72. zsoltárhoz)
 

"Vigyázz nagyon, hogy ember maradj
 holnapra törve a mából,
 és túl  ne lobbanj
 holnapután
 a tegnapi
 lángolástól"
      (Boór András)
 

"Senkinek sem kötelessége
 Hogy nagy ember legyen
 Már az is nagyon szép,
 Ha valaki ember tud lenni."
             (Alfred Camus)
 

"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
 valamiben és, hogy ezt a valamit
 bármi áron el kell  érnünk."
                             (Curie)
 

"Találkozás és búcsúzás
 az élet annyi csak,
 Valaki jön, valaki megy,
 S az emlék megmarad."
            (Leonard Da Ung)
 

"A boldogsághoz semmi sem
 szükségesebb,
 mint, hogy
 életünk egy meghatározott
 célja legyen"
                 (Eötvös József)
 

"Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
 ott hazáját fogja  találni minden ember"
                      (Eötvös József)
 

"Az élet, a munka tárt karokkal vár
 Hogy szép lehetsz-e? csupán csak rajtunk áll."
                                   (Fagyejev)
 

"Ne csüggedj,
      hisz ifjú vagy,
 S minden elérhető,
 Ha van benned
            bátorság,
 Remény, s szeretni
                erő...
                      (Goethe)
 

"Tetteidnek tudjál örülni,
 más tetteit tudd megbecsülni,
 főként ne gyűlölj egy embert se,
 s a többit hagyd az Úristenre!"
                     (Goethe)
 

"... Élni való minden élet,
 Csak magadnak hű maradj
 Veszteség nem érhet téged,
 Hogyha az lész, ami vagy."
                 (Goethe)
 

"Emberi törvény kibírni mindent
 S menni mindig tovább,
 Még akkor is ha nem élnek már benned
 Remények és csodák."
                 (Hemingway)
 

"Régi harcok, régi kopott könyvek
 Derű, mosoly, néha fájó könnyek
 Múlik minden, suhannak az évek
 Búcsút intünk, fájó diákévek."
                 (Hemingway)
 

"Régi harcok,
 régi kopott könyvek.
 Mosoly, derű
 néha fájó könnyek.
 Múlik minden,
 rohannak az évek.
 Búcsút intünk,
 múló diákévek."
        (Hemingway)
 

"Minden nap megszűnik valami,
 Amiért az ember szomorkodik,
 De mindig születik valami új,
 Amiért érdemes élni és küzdeni."
              (Herakleitosz)
 

"Ne légy ma ez
 holnap emez
 s jövőre ismét
 mást szemezz.
 Érc légy mely
 mindig egy marad
 ne törmelék - dirib - darab.
                 (Ibsen)
 
"Ám, úgy kell lennie:
  A végtelen felé halad az út,
  Amely a végtelenből érkezik."
                (Illyés Gyula)
 

 "Az igaz ember hitét, meggyőződéseit
  nagy katasztrófák sem képesek
  sarkaiból kifordítani."
                        (Jókai Mór)
 

"Én mondom
 Még nem nagy az ember
 De képzeli, hát szertelen
 Kísérje két szülője szemmel
 a szellem és a szerelem.
            (József Attila)
 

"Igazi lelkünket akárcsak az
       ünneplő
              ruhánkat
 gondosan őrizzük meg,
 hogy tiszta legyen az ünnepekre."
                     (József Attila)
 

"Hiába fürösztöd önmagadban,
 Csak másban moshatod meg arcodat.
 Légy egy fűszálon pici él
 S nagyobb leszel a világ tengelyénél."
                       (József Attila)
 

"Én mondom: Még nem nagy az ember
 De képzeli hát szertelen
 Kísérje két szülője szemmel:
 A szellem és a szerelem."
                 (József Attila)
 

"Lehet, hogy gyenge még a hangunk
 Lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
 De indulunk a szépet, jót akarjuk,
 Érezzük, hogy hitünknek szárnya van."
                        (Juhász Gyula)
 

"Mennyi szín és furcsaság
 és élet mindez és mennyi
 emlék és mennyi remény"
                 (Karinthy)
 

"Ha az egész órát
 úgy betöltöd,
 hogy benne érték
 hatvan percnyi van
 minden kincsének
 bírod ezt a földet,
 S ami még több,
 ember vagy, fiam"
           (Kipling)
 

"Életed útját magad választod,
 Válassz hát úgy, ha egyszer
 Elindulsz, nincs már visszaút."
                  (Kodály Zoltán)
 

"...őrizd az embert magadban,
 hogy jogod legyen a szóhoz,
 hogy súlya lehessen a szavaidnak,
 hogy méltó maradj a munkához...."
                     (Kósa Ferenc)
 

"Soha le nem mondani
 Soha el nem csüggedni
 Ha kell mindig újra kezdeni"
                   (Kossuth)
 

"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
 amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."
                                             (Kossuth)
 

"... nincsen szebb kora az emberiségnek
 mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
 melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
 el örökké, mert nem a világban kerestünk
 még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
 leltük fel az egész világot"
                                  (Kölcsey)
 

"Mi dolgunk a világon?
 Küzdeni erőnk szerint
 A legnemesebbekért"
              (Vörösmarty)
 

"Jegyezd meg jól,
 de ne csüggedj soha,
 remény, csalódás,
 küzdelem, bukás,
 sírig tartó nagy
 versenyfutás.
 Keresni mindig a jót,
 a szépet,
 s meg nem találni, -
 ez az élet."
              (Madách)
 

"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
 Remény, csalódás, küzdelem, bukás,
 Sírig tartó nagy versenyfutás.
 Keresni mindig a jót, a szépet,
 S meg nem találni, - ez az élet."
                              (Madách)
 

"Karod erős - szíved emelkedett:
 Végtelen a tér, mely munkára hív."
                      (Madách Imre)
 

"Szabadon bűn és erény közt
 Választani mily nagy eszme,
 S tudni mégis, hogy felettünk
 Pajzsul áll Isten kegyelme
 Tégy bátran hát ... "
                      (Madách Imre)
 

"A világi méltóság,
          aranyfüst és játékpénz,
 de az emberi méltóság valóság,
                       színarany
 miért játszol hamis pénzért, mikor
                           Isten
 megtömte zsebed színarannyal?"
                       (Márai Sándor)

"Önmagunk megismerése
 a legnagyobb utazás,
 a legfélelmetesebb felfedezés,
 a legtanulságosabb találkozás."
                  (Márai Sándor)
 

"Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
 az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
 hogy ami emberileg lehetséges
 és megszokott, azt te is elérheted."
                       (Marcus Aurelius)
 

"Töröld le könnyedet
 Kisírt szemedben mosoly
 legyen és derű,
 Minden nap kezdődik valami
 valami nagyszerű
 valami gyönyörű."
               (Nagy László)
 

"Megcélozni a legszebb
 álmot
 Komolyan venni a
 világot
 Mindig szeretni és
 remélni
 Úgy érdemes a földön
 élni"
          (Papp Lajos)
 

"Nemes szép élethez
 nem kellenek nagy cselekedetek
 Csupán tiszta szív
 és sok, sok szeretet."
                       (Pázmány Péter)
 

"Bármily erővel, bármily áldozattal
 Hazát kell nektek is teremteni!
 Egy új hazát, mely szebb a réginél,
 És tartósabb is, kell akarnotok."
                            (Petőfi Sándor)
 

"Haza és szabadság,
 Ez a két szó, melyet
 Először tanuljon
 Dajkától a gyermek"
             (Petőfi Sándor)
 

"Légy tölgyfa, mit a fergeteg
 ki képes dönteni,
 De méltóságos derekát
 Meg nem görbítheti"
                     (Petőfi Sándor)
 

"Az elszakadás áll előttünk,
 Világi lárma csalogat,
 Az útra néz mindenki köztünk,
 Kigyúl az ifjú gondolat."
                      (Puskin)
 

"Ember vigyázz, figyeld meg jól  világod,
 ez volt a múlt, emez a vad jelen. - ...
 és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
 hogy más legyen"
                            (Radnóti Miklós)
 

"Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
 Diák marad az ember, amíg él,
 Leckéjét a sírig tanulja:
 Nehezebbet folyvást a réginél!"
                (Reviczky Gyula)
 

"Jól csak a szívével lát az ember,
 ami igazán lényeges
 az a szemnek láthatatlan"
               (Saint-Exupéry)
 

"...Mindenek fölött
 Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
 Következik, hogy ál máshoz se léssz.
 Isten veled: áldásom benned ezt
 Érlelje meg majd!"
                  (Shakespere: Hamlet)
 

"Hinni a szépet,
 lehetetlent,
 Hogy egyszer valóra válik.
 Hinni a vágyban,
 akaratunkban.
 Ha kell hát bízni halálig."
              (Szabó Lőrinc)
 

"Hinni a szépet, lehetetlent,
 Hogy egyszer valóra válik.
 Hinni a vágyban, akaratunkban.
 Ha kell hát bízni halálig."
                 (Szabó Lőrinc)

 
"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
 most valóra válhat minden ami szép.
 Az élet, a munka tárt karokkal vár,
 S hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."
                            (Szabó Pál)
 

"Most valóra válik minden , ami szép,
 Az élet, a munka tárt karokkal vár,
 s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll"
                           (Szabó Pál)
 

"Az ember csak annyit ér,  amennyi
 hasznot hajt embertársainak,  hazájának
 s ezáltal az egész emberiségnek"
                             (Széchenyi István)
 

"A lehetetlent is
 Szabad  lesz remélni!
 Meglátod, hogy milyen
 Érdekes lesz élni."
           (Szép Erno)
 

"Nehéz, vagy könnyű? Beleroskadok?
 Csak annyit érek, amennyit vállalok,
 Mert szívemben a jövőt hordozom,
 és alkuba már nem bocsátkozom!"
                      (Tamási László)
 

"Előre, föl, miénk az élet,
 A széles földnek kerekén
 Szemünkben csillog az ígéret
 És bennünk ring a jó remény!"
                  (Tóth Árpád)
 

"Fény vagy te is, lobogj hát,
 Melegíts és égess,
 Hinned kell, hogy a világ
 Teveled is ékes."
                 (Tóth Árpád)
 

"És érezzék egy kézfogásról rólad,
 hogy jót akarsz és te is tiszta , s jó vagy
 Egy tekintetük  elhitesse véled
 Szép dolgokért élsz, és érdemes élned."
                               (Váci Mihály)
 

"Nem elég jóra vágyni:
 a jót akarni kell!
 És nem elég akarni:
 de tenni, tenni kell."
            (Váci Mihály)
 

"Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
 Ha van mit érezz, gondolj és szeress,
 Maradj az élvvel kínáló közelben
 S tán szebb, de csalfább távolt ne keress."
                           (Vörösmarty Mihály)
 

"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
 Egy egész világ nem a birtokunk,
 Amennyit a szív felfoghat magába,
 Sajátunknak csak annyit mondhatunk."
                            (Vörösmarty Mihály)
 

"20 éves lesz lassan  már a gyermek,
 álmainak fénye veszett már,
 de hiszi még, hogy  új álmai  lesznek
 és álmaiért újra harcba  száll."
                    (Neil Young)
 
 
 

"Az élet rögös és nehéz
 Te mindig csak előre nézz!"
 
 

"Induljunk vígan és remélve,
 A boldog szép jövő elébe
 Miénk a föld a nap alatt,
 Míg szívünk bátor és szabad"
 

"Ha kilépsz az életbe,
 Élj sok boldog évet,
 Szeress te is úgy bennünket
 Mint ahogy mi téged."
 

"Kísérjen az öröm
 Kerüljön a bánat
 Siker koronázza
 További munkádat."
 

"Nem csend! Csak Fáradság
 Szerezheti meg szívednek
 Nyugalmát, használni akarok
 Ez emberi hivatásunk."

"Elmúló mind, ami csillog a fényben
 Halhatatlan mind, mi ég a szívben"
 

"Tiszteld az embert
 Szeresd a szépet
 Tanulj küzdeni
 Mert ez az élet"
 

"Bármerre vezessen sorsod
 légy mindig szerencsés és boldog"
 

"Minden nehéz utat
 Legyőz az akarat"
 

"Folytasd dolgod, képezd magad,
 Komolyan vedd minden nap terhét
 Szerencse aztán jön majd magától
 Nyer bő okulást tapasztalásból"
 

"Vidd ezt a virágot csillogó szemekkel,
 Őrizd emléküket igaz szeretettel."